Kullanıcı Adı:
Şifre:
Beni Hatırla!
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

ALPARTİ GENEL MERKEZ
Adres: Bankacı Sokak No : 16/3
Kavaklıdere ANKARA
Tel : 0 505 580 35 32
Tel : 425 32 76
Fax : 0 312 425 50 63
E-Posta : bilgi@alparti.org.tr

Ziyaretçi Sayısı
Online Sayac Servisi
 
Parti Tüzüğü

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

Mad.1) Partinin adı, partinin kısaltılmış adı, genel merkezi ve amblemi.
Alternatif ve Değişim Parti adıyla yeni bir Parti kurulmuştur. Partinin kısaltılmış şekli   AL PARTİ’ dir. Genel merkezi Ankara amblemi çift burmalı bilezik üzerine oturtulmuş iki yana birer adet  yukarıya üç adet  ışık saçan okun ucuna benzeyen güneş ışınlarıdır. Altında ise  AL PARTİ yazısı yer alır.Güneş; adaleti  ,aydınlanmayı barış ve özgürlüğü…Burmalı bilezik ise kalkınmayı refahı zenginliği temsil eder. Rengi turuncu sarı ve siyahtır.

Amaç ve görevle ilgili temel ilkeler
Mad.2) Amaç Liberal ,demokrat, muhafazakar ve sosyal devlet anlayışıyla kurulmuş bir partidir. Vizyonu ve ufku geniştir. Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin çözüm önerileri hazırdır.Partimiz  İnsanımızı yeryüzü insanı anlayışıyla AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. Hedefi; kişiyi birey  ve bu bireylerden oluşan huzurlu ve müreffeh bir toplum inşa etmektir. Muhafazakar değerleri koruyarak liberal sistem ve demokrat anlayışla muhalefete namzet, iktidara alternatif kılmaktır. AL PARTİ Anayasanın dibacesindeki hükümlere sadakatle bağlıdır.  

GEÇİCİ MADDELER 

Geçici Mad.1) Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri  Kurucular Kurulu ilk olağan büyük kongre yapılıncaya kadar, bu tüzüğe göre parti büyük kongresinin sahip olduğu bütün hak ve yetkileri kullanır. 


Geçici Mad.2) Kademe Organlarının İlk Oluşumunda Organların Üye Sayıları

 Kademelerin ilk kuruluşlarında merkez organları dahil, bütün kademe organları üye sayıları, Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen asgari üye sayısı esas alınarak oluşturulabilir. Kurucu kurulların oluşturulmasında yedek üye gösterilmesi zorunlu değildir. 

Geçici Mad.3) Kurucular Kurulunun Çalışma Usulleri: Kurucular Kurulu asgari altı ayda bir olağan toplantı yapar. Toplantı yer ve zamanı, ilk toplantılarda belirlenir. Genel Başkan, MKYK veya Kurucular Kurulu'nun en az 1/3'ünün talep etmesi halinde Kurucular Kurulu olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı tarihinin tespiti ve üyelerin daveti, Genel Başkan tarafından sağlanır. Kurul Toplantıları'na Genel Başkan başkanlık eder. Açık oylamalarda eşitlik halinde Genel Başkan'ın oyu çift sayılır. Sekreterlik görevi, Genel Başkanlık Divanı'nın Sekreter Üyesi tarafından yapılır. 

Geçici mad.4) Alternatif parti katılacağı ilk milletvekili Genel seçiminde Türkiye genelinde geçerli oyların (% 10 ‘undan) yüzde onundan (1) bir oy eksik aldığı taktirde genel Başkan görevinden istifa eder.

Geçici Mad.5) Yürürlük :Bu tüzük partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildikten sonra ve parti tüzel kişilik kazanmasıyla yürürlüğe girer.

Geçici mad.6)Kurucular kurulunun kararları parti kurucularının sayılarının enaz yarıdan bir fazlası ile alınır.

Geçici Mad.7) Yürütme : Bu tüzük hükümlerini Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yürütür.

İzlenme: 6915

 
 


1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Alparti'nin nasıl bir tavır sergilemesini istersiniz?

Alparti tek başına seçimlere katılsın.
Alparti başka bir parti ile seçim işbirliğine girişsin.